OŚRODEK SZKOLENIA - PZITB Oddział Kielce

Odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj10

Gości

Witrynę przegląda 21 gości 

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Sierpień 2017        Imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch
Start | PZITB Oddział Kielce | Statut PZITB
Statut - Strona 8 PDF Drukuj Email

V. NACZELNE WŁADZE PZITB

A. Krajowy Zjazd Delegatów

§ 35

1. Najwyższą władzą PZITB jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Delegatów oraz ich zastępców spośród członków zwyczajnych danego Oddziału wybierają Walne Zgromadzenia Oddziałów na okres kadencji, według ustaleń Zarządu Głównego, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwyczajnych Oddziałów w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Członkowie honorowi PZITB uczestniczą w Krajowym Zjeździe Delegatów na prawach delegatów.

§ 36

W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci oraz z głosem doradczym członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami. W Zjeździe mogą wziąć udział inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 37

1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zjazd zwyczajny zwołuje Zarząd Główny przed upływem kadencji.

3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany na mocy uchwały Zarządu Głównego powziętej z własnej inicjatywy lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej bądź na żądanie Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/3 członków PZITB. Zjazd zwołany na żądanie powinien się odbyć w terminie proponowanym przez wnioskodawcę, lecz nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty przedstawienia odpowiedniego żądania na posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 38

1. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny, a w przypadku wymienionym w § 48 p. 4 - Główna Komisja Rewizyjna, zawiadamiając Zarządy Oddziałów co najmniej na 21 dni przed terminem Zjazdu, podając jego termin, miejsce i proponowany porządek obrad.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 39

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny przy udziale co najmniej 1/2 liczby delegatów. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 biorących udział w Zjeździe delegatów, z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 82 i § 83. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zjazdu.

2. Obradami Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje prezydium, każdorazowo wybrane spośród delegatów, w składzie: przewodniczący, dwaj zastępcy, dwaj sekretarze.

3. Członek ustępujących władz naczelnych PZITB, tj. Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, nie może wejść w skład prezydium Zjazdu.

4. Obrady są prowadzone na podstawie regulaminu przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów.


Poprawiony: poniedziałek, 07 maja 2012 10:10
 
Copyright © 2017 OŚRODEK SZKOLENIA - PZITB Oddział Kielce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

KOMUNIKATY