OŚRODEK SZKOLENIA - PZITB Oddział Kielce

Odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj10

Gości

Witrynę przegląda 20 gości 

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Sierpień 2017        Imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch
Start | PZITB Oddział Kielce | Statut PZITB
Statut - Strona 10 PDF Drukuj Email


2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością PZITB w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

3. PZITB reprezentuje na zewnątrz przewodniczący i sekretarz generalny lub wyznaczeni przez Zarząd Główny lub jego prezydium inni członkowie PZITB.

§ 43

1. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, funkcję tę obejmuje na ten okres jeden z wiceprzewodniczących, wyznaczony przez Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny w okresie kadencji ma prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołać ze swego składu członków oraz uzupełnić skład spośród zastępców wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów.

§ 44

1. Zasady działania Zarządu Głównego i jego prezydium ustala regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego i jego prezydium niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków.

§ 45

1. Zarząd Główny określa kierunki działalności Związku na podstawie uchwał i postanowień Krajowego Zjazdu Delegatów. W szczególności do zakresu działań Zarządu Głównego należy:

1) realizacja celów PZITB oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB,

2) reprezentowanie stanowiska PZITB w sprawach budownictwa przed władzami krajowymi,

3) zatwierdzanie planów działania PZITB oraz budżetów i bilansów rocznych Zarządu Głównego,

4) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Zarządu Głównego,

5) koordynowanie działalności statutowej Oddziałów PZITB oraz podejmowanie uchwał o ich powoływaniu i likwidacji,

6) powoływanie i rozwiązywanie komitetów problemowych, komisji i rad Zarządu Głównego oraz ustalanie zakresu ich działania,

7) ocena działalności jednostek organizacyjnych PZITB oraz ukierunkowanie ich działalności,

8) uchwalanie ramowych regulaminów jednostek organizacyjnych,

9) powoływanie organizacji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

10) wyrażanie zgody na stosowanie prawnie zastrzeżonego znaku firmowego PZITB (emblematu),

11) ustosunkowywanie się do wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,

12) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Krajowy Zjazd Delegatów godności członkostwa honorowego,

13) nadawanie członkom odznak honorowych PZITB, z wyjątkiem przypadków określonych w § 40 p. 6, oraz przyznawanie innych wyróżnień ustanowionych przez Krajowy Zjazd Delegatów i Zarząd Główny dla członków PZITB oraz osób zasłużonych dla PZITB lub budownictwa,

14) rozpatrywanie spraw statutowych w trybie odwołań od decyzji Zarządów Oddziałów PZITB,

15) zawieszanie uchwał Walnych Zgromadzeń Oddziałów, jeżeli są sprzeczne ze statutem, uchwałami Zarządu Głównego lub obowiązującymi przepisami prawa,


Poprawiony: poniedziałek, 07 maja 2012 10:10
 
Copyright © 2017 OŚRODEK SZKOLENIA - PZITB Oddział Kielce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

KOMUNIKATY